9 NGUYÊN TẮC CHO MỘT KẾT QUẢ KHẢ ĐẠT

I. TẠI SAO KỸ THUẬT NÀY QUAN TRỌNG?

1. Là công cụ hiệu quả giúp khách hàng thiết lập chiến lược, kế hoạch hành động khả thi.

2. Khơi gợi đầy đủ sức mạnh, các nguồn lực sẵn có ở tầng tiềm thức giúp khách hàng tự tin hành động.

3. Làm rõ tương lai và hậu quả giúp khách hàng ra quyết định mạnh mẽ hành động đạt kết quả.

4. Đảm bảo các yếu tố cần và đủ, các chiến lược hành động cả bên trong (tâm trí) lẫn bên ngoài (hành động) của khách hàng đi đến mục tiêu.

5. Giúp xác lập chính xác mục tiêu trung hạn 2 -3 năm hoặc 5 năm rõ ràng, hiệu quả.

9 NGUYÊN TẮC CHO MỘT KẾT QUẢ KHẢ ĐẠT (Bản quyền kỹ thuật Coaching “9 NGUYÊN TẮC CHO MỘT KẾT QUẢ KHẢ ĐẠT” của NLP Trainer/Master Coach Nguyễn Xuân Hương, thành viên Hội đồng ABNLP Hoa Kỳ. Cấm sao chép, xuất bản dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả).

Một kỹ thuật huấn luyện khách hàng thiết lập mục tiêu trung hạn hiệu quả của NLP, giúp khách hàng xác định rõ ràng mục tiêu, lộ trình, các bước hành hành động và các nguồn lực cần có, đúng đủ để hành động và đạt được mục tiêu 100%.

I. TẠI SAO KỸ THUẬT NÀY QUAN TRỌNG?

1. Là công cụ hiệu quả giúp khách hàng thiết lập chiến lược, kế hoạch hành động khả thi.

2. Khơi gợi đầy đủ sức mạnh, các nguồn lực sẵn có ở tầng tiềm thức giúp khách hàng tự tin hành động.

3. Làm rõ tương lai và hậu quả giúp khách hàng ra quyết định mạnh mẽ hành động đạt kết quả.

4. Đảm bảo các yếu tố cần và đủ, các chiến lược hành động cả bên trong (tâm trí) lẫn bên ngoài (hành động) của khách hàng đi đến mục tiêu.

5. Giúp xác lập chính xác mục tiêu trung hạn 2 -3 năm hoặc 5 năm rõ ràng, hiệu quả.

 

Nội dung

300,000 VNĐ

Thêm vào giỏ hàng

Vì sự bảo mật của bạn, tất cả các đơn đặt hàng được xử lý trên một máy chủ bảo mật.

CHAT VỚI CHÚNG TÔI