Bạn đang muốn hoàn thành một số MỤC TIÊU, nhưng bạn thấy mình có tính trì hoãn? 

Hãy viết ra 3 MỤC TIÊU bạn muốn đạt trong và từ tháng này, tôi chỉ cho bạn cách hoàn thành dễ dàng:

Hãy liệt kê 3 việc bạn muốn:
1. Bạn muốn hoàn thành việc gì ngày hôm nay?
2. Tại sao nó quan trọng nhất? 
3. Liên tục hỏi mình: Tôi có đang hành động hoàn thành 3 việc đã xác định không?

- Quy định rõ giờ nào trong ngày sẽ làm và phải hoàn thành xong việc ưu tiên nhất.

- Cứ làm như vậy với việc thứ hai, thứ ba...

▶️ Để có quyết tâm và dễ dàng vượt qua trì hoãn, đối với việc quan trọng bạn muốn hoàn thành, hãy lập CAM KẾT với người bạn nghiêm túc, uy lực nhất của bạn mà bạn không bao giờ dám coi thường lời hứa của mình trước bạn - Nói rõ với bạn ý định trên để bạn đồng ý giúp và cam kết với nội dung:

“Nếu tôi không hoàn thành việc........... trong ngày, tôi phải trả 1.000.000/lần không làm vào tài khoản của bạn”.

Tôi khẳng định với các bạn, các bạn sẽ hoàn thành mọi việc 100%!

BẠN DÁM

 

 

Khi mục tiêu rõ ràng trong đầu bạn. Với năng lực NLP giúp bạn hành động ra kết quả như bạn mong muốn .

 

13
Tổng số cổ phần

CHAT VỚI CHÚNG TÔI